Haber Detayı
05 Nisan 2019 - Cuma 23:36
 
Bingöl’ün kırsal turizm potansiyeli araştırıldı
Bingöl’ün kırsal turizm potansiyeli ile ilgili yapılan çalışmada, Bingöl’de kırsal turizm faaliyetlerinin artmasının bölgeye olumlu katkılarının olacağı, bu kapsamda yöresel festival ve etkinliklere ağırlık verilmesinin tanıtımda etkili olacağı kaydedildi.
GÜNDEM Haberi
Bingöl’ün kırsal turizm potansiyeli araştırıldı

Haber: Ömer Şanlı

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. Semiha Kızıloğlu ve Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bölümünden Araştırma Görevlisi Ersin Karakaya’nın ‘Bingöl İlinin Kirsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Bingöl İli Sakinlerinin Kırsal Turizm Algılamaları’ başlıklı çalışmaları Bartık Orman Fakültesi Dergisi’nde yayınlandı.

Bingöl’ün kırsal turizm potansiyelinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, konu hakkında literatür taraması yapıldı, yöre halkının konu hakkında ki beklenti ve eğilimleri araştırıldı, olumlu ve olumsuz yönleri/etkileri analiz edildi.

Bingöl’de 271 kişiyle görüşülerek hazırlanan çalışmada, “Bingöl il merkezinde bulunan DSİ Parkı doğal güzellikleri yansıtan mesire yeri özelliği taşır, Yado Çeşmesi, Vali Abdülkadir Sari Dinlenme Tesisleri ve Çır Şelalesi doğa harikaları olarak ön plana çıkan yerlerdir. Adaklı İlçesindeki akarsu boylarındaki ağaçlıklar ve yaylalar, düzenlenmiş bir gezinti yeri olmadığı için ilçe halkı tarafından gezinti yerleri olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca peri suyu gelecekte rafting turizminin yapılacağı yerlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Genç ilçesinde bulunan çok sayıdaki akarsu kenarları ve yaylalar da gezinme alanı olarak değerlendirilmektedir. Kığı İlçe sınırlarında yer alan Şeytan Dağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası doğa harikası olmasının yanında Av Turizmi bakımından değerli bir kırsal turizm potansiyelidir. Solhan İlçesinde bulunan Yüzen Adalar Tabiat Anıtı ilçenin eşsiz turizm potansiyeli olarak öne çıkmaktadır” denildi.

BINGÖL İLINDE YAPILABILECEK DOĞA TURIZM UYGULAMALARI

Yayla Turizmi, Foto Safari, Mağara Turizmi, Yaban Hayatı Gözlemciliği, Doğa Yürüyüşü (Trekking), Av Turizm, Botanik (flora) Turizmi, Termal Turizm, Kış Turizmi ve Akarsu Turizminin Bingöl için uygun doğa turizm çeşitleri olduğu belirtilen çalışmada, “Karlıova ilçesi sınırları içinde yer alan Kübik Mağarasında Paleolitik ve Neolitik ve Tunç Çağına ait izlere rastlanmıştır. Yolçatı kayak merkezi ve yeni yapılan Hesarek kayak merkezi turizm çeşitliliği bakımından kış sporları ile beraber sporcuların her türlü aktiviteleri için potansiyel alanlardır.

Yapılan diğer bir çalışmada da Yolçatı kayak merkezi ve Hesarek kayak merkezinin yerel halk tarafından turizm amaçlı olarak ilk sırada tercih edildiği bildirilmiştir (Mansuroğlu ve Dağ, 2016).

-SU SPORLARI-

Bingöl’de bulunan Murat Nehri, Peri Suyu ve Göynük çayı ile Özlüce Baraj Gölü su sporları aktiviteleri için potansiyel alanlardır. Kiğı ve Yedisu’dan geçen Kelhaç Deresi de özellikle rafting olanağı açısından değerlendirilebilir.

-ILICALAR TERMAL TESISLERI-

Bingöl merkez ilçeye bağlı Ilıcalar Beldesinde bulunan kaplıcalara ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda, kaplıca suyunun içildiğinde, mide motolitesini artırdığı, maden suyu olarak içilebileceği, romatizma ve kadın hastalıklarına iyi geldiği belirlenmiştir.

-YÜZEN ADALAR-

Solhan ilçesinde bulunan Solhan Yüzen Adalar Tabiat Anıtı ilin tek koruma statüsü olan ve doğa turizmi amaçlı kullanılan potansiyel turizm alanıdır.  Mansuroğlu ve Dağ (2016) tarafından yapılan çalışmada Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 201) yılında yapmış olduğu 2040 yılı öngörülerine göre Solhan ilçesindeki Yüzen Adaların doğa turizmine öncülük edebileceği bildirilmiştir” denildi.

VATANDAŞLAR KIRSAL TURİZM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

271 kişiyle görüşülerek hazırlanan çalışmada, bireylerin 7’si Bingöl’ün altyapı açısından turizm sektörü için yeterli donanıma sahip olduğunu düşünürken, 93’ü ise bu konuda olumsuz düşündüklerini belirtti.

Bireylerin 53.5’i Bingöl halkının bölgeye gelen turistlere yeterli önemi gösterdiğini, 46.5’i ise yeterli önemi göstermediğini ifade ettti.

Çalışmaya gore, bireylerin 39.5’i turistlerin Bingöl’e kayak merkezi için geldiğini ve bu kapsamda kayak merkezinin Bingöl ilinin çekicilik unsuru olduğunu, 30.2’si turistlerin Bingöl’e kaplıcalar için geldiğini ve bu kapsamda kaplıcaların Bingöl ilinin çekicilik unsuru olduğunu, 23.3’ü turistlerin Bingöl’e yüzen ada için geldiğini ve bu kapsamda yüzen adanın Bingöl ilinin çekicilik unsuru olduğunu ve 9.3’ü ise diğer nedenleri belirtti.

-TURİZMİN GELİŞMESİ ÖNEMLİ SONUÇLAR DOĞURUR-

Bireylerin çoğunluğu Bingöl’de turizmin gelişmesinin olumlu sonuçlar doğuracağına inandıkları belirlenmiş, 46.5’i yeni iş ve kazanç kaynağı doğacağını, 41.9’u halkın sosyo ekonomik seviyesinin gelişeceğini ifade ettti.

Bireylerin 9.3’ü Bingöl’de turizmin gelişmesiyle ev fiyatlarının artacağını ve halkın alım gücünün azalacağını, 2.3’ü ise gençlerin ahlakının bozulacağını ifade ettikleri belirlendi.

Bireylerin 69.8’i Bingöl’deki konaklama tesislerinin sayı ve donanım olarak yetersiz olduğunu, 30.2’si ise yeterli olduğunu düşündüklerini ifade ettti.

Kırsal turizm için bölgedeki en uygun yerin belirlenmesinde kırsal turizmin uygulanabilirliği açısından doğal bozulmamış yapı, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin ve bölge halkının davranışları gibi unsurların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu açıdan bireylerin 39.5’i Merkez ilçeyi, 23.3’ü Solhan ve Karlıova ilçelerini kırsal turizm için uygun yerler olarak gördüklerini ifade etti.

-FESTİVALLERLE İLGİLİ FAALİYETLER GELİŞTİRİLMELİ-

Bireylerin 55.8’i yörenin gelişmesi için kaplıcalarla ilgili faaliyetlerin, 53.5’i ise festivallerle ilgili faaliyetlerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bireylerin 46.5’i Bingöl ili ve ilçelerinde turizmin geliştirilmesinde yöresel kültürü tanıtma ve sağlık ve termal turizm alanlarının daha uygun olacağını ifade ettiği, doğal hayatı tanıma amaçlı geziler alanının daha uygun olduğunu düşünen bireylerin oranı 37.2 ve festivallere yönelik etkinliklerin daha uygun olduğunu düşünen bireylerin oranı ise 34.9 olarak belirlendi.

-SONUÇ VE ÖNERİLER-

Çalışmada, Bingöl kırsal turizmi ile ilgili şu önerilerde bulunuldu:

“Bingöl ilinin Türkiye’de turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesine katkı sağlayacak potansiyeli olduğu, yerel halkın, turizm faaliyetlerinden gelir sağlaması ve görüşlerinin yapılacak çalışmalarda dikkate alınmasının özellikle kırsal turizmin sürdürülebilirliği bakımından son derece önemli olduğu kanısına varılmıştır. Özellikle yeni yapısı ile gelişmeye açık olan kış turizmi, sağlık ve termal turizmi ve birçok turizm uygulamasını kapsayan yüzen adalar ilin önde gelen turizm potansiyelleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bingöl ilinin hemen hemen her ilçesinde geliştirilmeye ve uygulanmaya açık bir kırsal turizm faaliyetinin olduğu sonucuna varılabilir. Bingöl’de turizm sektörünün gelişiminde, yaylalar, dağlar, şifalı su kaynakları, nehirler koruma statüsü özelliği olan yüzen ada ve güneşin doğuşunun izlendiği Kala Tepesi, en önemli doğal unsur değerler olarak sayılabilir.

Bingöl ilinde özellikle yayla turizmi, rafting ve balıkçılık, doğa yürüyüşü ve botanik geziler, kış turizmi ve termal turizm uygun olan ilçelerde desteklenmelidir.

Bingöl il sakinlerinin kırsal turizm algılarının kontrol edilmesi amacıyla ilgili turizm sektörlerinde memnuniyet anketleri düzenlenerek sektörün avantaj veya dezavantajlı olduğu durumlar belirlenip gerekli önlemler alınabilir. İlgili turizm sektörlerinde halkla ilişkiler biriminin devreye sokulması sorunların tespit edilmesi ve çözülmesi açısından önemli olabilir. İldeki konaklama tesislerinin sayısal ve donanımsal olarak yeterli duruma getirilmesi ayrıca ulusal kurumlarla yapılacak destekleyici anlaşmalarla tesislerdeki fiyatların uygun olması yerel halkın ilin kırsal turizm algısını olumlu yönde etkileyecektir.

Sonuç olarak; kültürel, tarihi, doğal bakımdan zengin olan Bingöl ilindeki bütün kurum ve kuruluşların bu konu üzerinde daha fazla durması, bu konuda uygulanabilir strateji ve politikalar belirlemelidir. Bingöl’de yapılacak turizm odaklı etkinlik sayısının artması yörenin tanıtımı ve pazarlanması için faydalı olabilir. Bu nedenle yöresel festival ve etkinliklere ağırlık verilmelidir. Kırsal alandaki yerel halkın ve turizm faaliyetleri yürüten işletmelerin kırsal turizm konusunda düzenlenecek eğitimlerle bilinçlendirilmesi ilde kırsal turizmin gelişmesine ivme kazandırabilir. Ulusal ve uluslararası basında bölgenin tanıtımının yapılması, konuyla ilgili web sitesinin oluşturulması, yöresel ürünler ve el sanatlarının tanıtımı için aktivitelerin düzenlenmesi, konuyla ilgili broşür ve afiş gibi destek yayınların artması bölgedeki turizmin gelişimini hızlandırabilir.”

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Bingöl’ün, kırsal, turizm, potansiyeli, araştırıldı,
Yorumlar
Haber Yazılımı