Haber Detayı
20 Mart 2019 - Çarşamba 00:22 Bu haber 3261 kez okundu
 
HDP’nin projeleri
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bingöl Belediye Başkan Adayları, projelerini kamuoyu ile paylaştı.
GÜNDEM Haberi
HDP’nin projeleri

31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine 11 gün kaldı. Siyasi partiler, projeleri ile seçmenleri etkilemeye çalışırken, HDP Bingöl Belediye Başkan Adayları Hişyar Özsoy ve Senem Çakas da, hazırladıkları broşürlerle projelerini kamuoyuyla paylaştı.

HDP adayları projelerini şöyle sıraladı:

“Türkiye’de mevcut kentleşme anlayışında belediye kaynaklarının yarısı imar, beton ve asfalta gitmekte; belediyeler önemli rant alanları olarak görülmektedir. HDP olarak kentleri bu anlayıştan uzaklaştırarak, yaşanılabilir, herkesin zorlanmadan hayatını sürdürebileceği, kendine yeten sosyal kentler oluşturma hedefindeyiz. Belediyecilik anlayışımız; israfa neden olan ‘mega projeler’ ve ‘mega kentler’ değil, vatandaşlarımızın temel hizmet, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilen kentler oluşturmaktır.

Gelin Bingöl’ü hep beraber yönetelim. Kentimizin bütün ihtiyaçlarını, kaynaklarımızı doğru ve şeffaf bir anlayışla kullanarak karşılayalım.

-ŞEFFAF YÖNETİM-

Her türlü ayrımcılık ve kayırmacılıktan uzak, demokratik ve katılımcı bir siyaset anlayışı içinde herkese eşit düzeyde hizmet götüreceğiz.

Kent meclisi, mahalle meclisleri, kadın meclisleri, gençlik meclisleri gibi halkın doğrudan kentimize dair karar süreçlerini katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturacağız. Beraber karar alacak, kentimizi beraber yöneteceğiz.

Bütçenin hangi hizmet alanlarında ve ne şekilde kullanılacağına bütün sivil toplum kuruluşları ve hemşerilerimizle birlikte karar vereceğiz. Gerçekleşmesi mümkün olmayacak mega projeler vaat etmiyoruz. Kentimizin hizmet ihtiyacını karşılayacak uygulanabilir projeler üreteceğiz.

Belediyemizin gelir-gider kalemlerini düzenli olarak halkımızla paylaşacağız.

-BELEDİYE BÜTÇESİNİ BÜYÜTME-

Merkezi bütçeden belediyemize aktarılan pay oldukça küçüktür. Ayrıca önümüzdeki dönemde derinleşecek olan ekonomik kriz yüzünden belediye bütçesi reel anlamda daha da küçülecektir. Onun için profesyonel bir proje ekibi ile özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kentler ile ‘kardeş belediyecilik’ projeleri yaparak ve Avrupa Birliği ile uluslararası finans kurumlarından hibeler alarak belediyemizin bütçesini arttıracağız. Uluslararası alanda ekonomik dayanışma ağları kuracağız.

-İMAR VE YAPILAŞMA-

-2009 yılında seçim beyannamemizde yer alan Kent Meydanı Projesi, o tarihten beri tüm belediye başkanlarının seçim vaadi olarak sunulmuş ancak projenin uygulanması konusunda mesafe kat edilememiştir. Kentimizin sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılayacak mekanların da yer alacağı; ticari ranta izin verilmeden tamamen kamusal bir alan olarak kullanılabilecek, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kent meclisleri ve diğer tüm toplumsal kesimlerin ortak kararı ile hazırlanacak bir Kent Meydanı inşa edeceğiz.

-Kültür Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesini hızlandırıp hak sahibi hemşerilerimizin mağduriyetini biran önce gidereceğiz.

-Tam bir yılan hikayesine dönen Belediye Hizmet Binası projesini en kısa zamanda bitirip hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.

-DSİ’nin dere ıslah çalışmaları devam etmesine rağmen bugüne kadar Çapakçur Vadisi ile ilgili mülkiyet sorunu aşılamadığı için uygulanabilir bir proje ortaya çıkmadı. Mülkiyet sorununu İmar Kanununun 18. Maddesi kapsamında çözerek Çapakçur Vadisi’ni, içinde toplumsal yaşam alanları, parklar, mesire alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları olacak şekilde ıslah ederek halkımızın hizmetine sunacağız.

-Bugüne kadar çözülemeyen Yenimahalle, Mirzan ve Yeşilyurt mahallelerinde bulunan gecekonduların mülkiyet sorununu çözeceğiz.

-Kentsel dönüşüm adı altında ayrıcalıklı imar hakkı sağlayan sisteme hayır deyip mahallelerin sosyal yapısını dikkate alan, tek tip yapı sistemine izin vermeyen ‘yerinde dönüşüm’ projelerini uygulayacağız.

-Pazarcılık yapan hemşehrilerimizin talep ve görüşlerini alarak kentimizin her iki yakasına birer adet ‘Sabit Semt Pazarı’ inşa edeceğiz. Bu pazarların bir bölümünü ‘Köy Ürünleri Pazarı’ olarak düzenleyeceğiz.

-Sebze Hali ve Toptancılar Sitesini, esnafımız ile istişare halinde, onların uygun gördüğü kent dışındaki yerlere taşıyacağız.

-Camii, mezarlık ve taziye evlerinin düzenli bir şekilde bakımını sağlayacağız. Yeni mezarlık alanları oluşturmak için çalışmalar yapacağız.

-Kaldırım ve yaya yollarını iyileştireceğiz. Yaya kullanım alanlarını bebek, pazar arabaları ile tüm engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarına göre düzenleyeceğiz.

-ULAŞIM VE TRAFİK-

-Kentin kaos haline gelen trafik sorununu çözmek için ilgili tüm kurumların katılımı ile Trafik Master Planı hazırlayıp uygulamaya koyacağız.

-Kentin toplu taşıma hizmetini, bu hizmeti veren esnafımızı mağdur etmeyecek ve vatandaşımızın ihtiyacına cevap olacak bir planlama ile çağın koşullarına uygun modern bir şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

-Ticari taksilere belli bir standart getirmek üzere düzenli denetimler yapacağız.

-Köy minibüs terminalini, hem minibüs sahiplerinin talepleri hem de kentin trafik sorununu dikkate alacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

-Trafik yoğunluğunun fazla olduğu kent merkezinde, belediyeye devri yapılan il özel idaresinin bulunduğu alanı park ve yeşil alan olarak düzenleyecek; altına otopark yapıp trafik yükünü azaltacağız.

-Düşük ücretle hizmet verecek katlı otopark tesis edeceğiz.

-Ücretsiz veya indirimli seyahat kartlarından faydalanma kapsamını genişleteceğiz.

-Ücretsiz taşımacılıkta yaş sınırını 65’ten 60’a düşüreceğiz.

-Uygun sokak ve caddeleri trafiğe kapatarak yayalaştırma uygulamasını arttıracak, yürüyüş yolları yapımına hız vereceğiz.

-Bisiklet yollarını çoğaltacağız.

-SOSYAL VE KÜLTÜREL PROJELER-

-Sosyal yaşamda engellilere, yaşlılara, çocuklara, kadınlara, yoksullara ve diğer dezavantajlı gruplara öncelik veren sosyal politika ve hizmetler üreteceğiz.

-Bir tanesi Dörtyol Parkı’nda olmak üzere, en az üç tane dar gelirli ve emekliler, kadınlar, öğrenciler ve engelli vatandaşlarımızın ücretsiz hizmet alacağı çok amaçlı sosyal tesisler kuracağız.

-İnönü Mahallesi TOKİ alanı içinde bulunan belediye hizmet alanını içinde çocuk bahçeleri, oyun ve bilim atölyeleri, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet mekanları olacak şekilde düzenleyip halkımızın hizmetine sunacağız. Aynı alan içinde kadınların dinlenebileceği, kültür, sanat, eğitim ve spor faaliyetlerine katılabileceği çok amaçlı bir kadın kültür tesisi kuracağız.

-En az beş bölgede çok dilli ve ücretsiz kreş imkanı sunacağız. Bu kreşler hem kadınları gündelik hayatlarında rahatlatıp çocuklarına anadillerini öğretmelerini kolaylaştıracak hem de kadın istihdamını arttıracak.

-Kültür ve sanat alanında yapılan tüm atölye, konferans, festival, tiyatro gibi faaliyetlerde Zazaki ve Kurmanci’nin gelişmesi için çalışacağız.

-Kuracağımız kreş, spor tesisi, yaz kampları ve eğitim merkezlerinde Türkçe’nin yanında Zazaca ve Kurmanci eğitimler vereceğiz.

-Çok dilli belediyecilik anlayışını uygulamaya koyacağız.

-Festivaller düzenleyip gelenekselleştirerek, tarihi, kültürel ve turistik değerlerimizin ülke ve dünya çapında tanınmasını sağlayacağız. Bu çalışmalar için Avrupa Birliği kurumları ile ortaklaşacağız.

-ÇEVRE, TEMİZLİK, İÇME SUYU-

-Yaşam alanlarımız içerisindeki sanayi yapılan taşınmasını sağlayacağız.

-Kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıracağız. Her mahallemize parklar yapacak; mevcut parkları düzenleyip sürekli bakımlarını yapacağız.

-Evsel atıkların (kağıt, plastik, metal, pil vb.) yerinde ayrışmasını sağlayacak projeler uygulamaya koyacak, bu konuda eğitimler vereceğiz.

-Sokaklara çöp konteynırları koyarak sokakların temiz kalmasını sağlayacağız.

-her vatandaşın sağlıklı içme suyuna erişim hakkı vardır. Onun için, kentimizin içme suyu sorununu kalıcı olarak çözmek temel önceliklerimizden birisi olacaktır. Bingöl Belediyesi sınırları içerisindeki her evin sağlıklı içme suyuna erişimini sağlayacağız. Her eve 10 metreküp (ton) suyu ücretsiz vereceğiz.

-Karla mücadele için tam donanımlı profesyonel ekipler oluşturacağız. İskandinav ülkelerindeki şehirler ile kardeş belediyecilik projeleri geliştirerek kentimize kar temizleme araç ve ekipmanı kazandıracağız.

-YEREL EKONOMİYİ YERELDEN GÜÇLENDİRECEĞİZ-

-Ticaret ve Sanayi Odası, kent meclisi, kooperatifler, birlikler, sivil toplum kuruluşları gibi tüm paydaşlarla ‘yerel ekonomi koordinasyon kurulu’ oluşturacak; işsizliğin azaltılması ve istihdamın geliştirilmesi için çalışacağız.

-Mevsimlik göçü engellemek, köylere geri dönüşü teşvik etmek ve köy-kır tarımsal üretimini geliştirmek hedefiyle oluşturulan ‘Doyduğum yerde doymak istiyorum’ çalışmasını yürüteceğiz.

-Ekonomide, bütçede, ihalede şeffaflık ve halk denetimi sağlayacağız.

-Sağlık, eğitim, güvenlik, istihdam ve konut hizmetleri gibi hizmetlerin herkese ulaşması için çalışacağız. İşe almada torpil ve kayırmacılığa son vereceğiz.

-İstihdamı arttırmak için meslek kazandırma faaliyetlerini yaygınlaştıracağız.

-Sosyal yarım ve hizmetleri bir sadaka gibi değil; yoksul hemşerilerimizin vatandaşlık hakkı olarak yerine getireceğiz.

-Kentin bütün dinamikleri ile ortak çalışarak, yoksullukla mücadele derneği, ücretsiz gıda ve giyim bankaları ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek için mobil araç uygulamaları yapacağız.

-ENGELLİLER-

-Belediyemizde Engelsiz Yaşam Koordinasyon Müdürlüğü kuracak, engelli istihdam kotasını sürekli dolu tutacağız. Bu müdürlükte sadece engelli vatandaşlarımızı istihdam edecek; bu müdürlüğün ilgili tüm sivil toplum kuruluşları ile yapacağı projelere tam destek vereceğiz. Belediyemizde işaret dili tercümanı istihdam edeceğiz.

-Engellilerin sosyal yaşamını aksatan faktörlerle mücadele edecek, park-bahçe, tiyatro, sinema gibi genel amaçlı alan ve mekanları engelli yurttaşlar için erişebilir kılacağız.

-Belediye çevremizde kaç engelli yurttaşın olduğunu, engel gruplarına ve oranlarına, yaş, cinsiyet, eğitim ve sosyal durumlarını tespit edip gerekli desteği ayrımsız bir şekilde sunacağız. Engelli hakları farkındalığı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüteceğiz.

-Kentin belli bölgelerinde engelli lavaboları kuracak; buralarda engelli vatandaşları istihdam edeceğiz.

-Belediye binamızı engelliler için erişilebilir hale getireceğiz. Yollar, kaldırımlar, toplu ulaşım araçları, asansörler, basamaklar ve tuvaletleri tüm engel grupları dikkate alarak sesli, Braille Alfabesi ve görsel yönlendiricilerle erişilebilir hale getireceğiz.

-Engellilerin temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi için gerekli destekleri sağlayacağız. Bu kapsamda evde bakım hizmetleri de dahil engelli yurttaşlara kamusal ve kapsamlı bir hizmet sunulması için çalışacağız. Zihinsel Engellilerin ve süreğen hastalığı olanların ‘erdemli bir kamu hizmeti’ almasını ve ailelerine sosyal, ekonomik ve psikolojik destek verilmesini sağlayacağız.

-Engelli yaşam merkezlerini yaygınlaştıracağız ve sunulan hizmetlerin ücretsiz ve nitelikli olmasını sağlayacağız.

-KADINLAR-

-Kadınların yaşadığı sorunlara köklü çözümler bulmak için Kadın Politikaları Müdürlüğü kuracağız. Bu müdürlüğe bağlı olarak kadın istihdamı, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın eğitim birimleri ile kadın yaşam merkezleri açacağız.

-8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü, çalışan kadınlar için idari izin ve tüm kadınlar için ücretsiz ulaşım günüdür. Bu durumu iş sözleşmeleri ile güvence altına alacağız.

-Kentin en az 5 noktasına kadın taziye evleri kuracağız.

-Şehrin uygun yerlerinde kadınlar ve çocukların ihtiyaçlarını ücretsiz giderebilecekleri tuvalet, lavabo, çocuk bakım ve dinlenme odaları inşa edeceğiz.

-Atıl durumda olan kadın emek çarşısını yeniden düzenleyip kadın emeğini desteklemek üzere Avrupa Birliği ile birlikte projeler geliştireceğiz. Kadınların Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Fonlarından (IPA) faydalanması için profesyonel bir kadın proje ekibi kuracağız. Bu ekip yurtdışından fonlar bulmak için belediye bünyesinde kuracağımız proje ofisi ile birlikte çalışacak.

-GENÇLER VE ÖĞRENCİLER-

-Gençlerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma, ulaşım, spor, sosyal ve kültürel faaliyet ihtiyaçlarının kamusal ve parasız olarak karşılanmasını bir gençlik hakkı olarak görecek ve her gencin bu haktan yararlanması için çalışacağız.

-Gençlerin kente ve belediyeye dair kararlara katılabilmesi için kuracağımız gençlik meclisleri ile periyodik olarak toplantılar yapacağız.

-Gençlere eğitim alanında destek sunacak etüt merkezleri, eğitim destek evleri, mesleki eğitim kursları, kütüphaneler ve bilim merkezleri açacağız.

-İşsiz gençlerin sosyal yaşamdan dışlanmalarının önüne geçeceğiz, mahallelerde ve semtlerde dayanışma ağlarını ve sosyalleşme olanaklarını geliştireceğiz.

-Gençler için internet erişiminin bir hak olduğu anlayışıyla ücretsiz internet erişimi sağlayacağız.

-Gençlik meclisi, STK’lar ve ilgili kamu kurumları ile birlikte çalışarak genç intiharlar ve uyuşturucu madde kullanımı konularında önleyici çalışmalarda bulunacağız.

-Bingöl Üniversitesi ile ortaklaşarak, gençlerimizi dünya ile buluşturmak için yurtdışındaki yerel yönetimler, belediyeler ve üniversiteler ile birlikte eğitim ve sosyal gelişim programları uygulayacağız.

-HALK SAĞLIĞI-

-Kentte yaşayan herkes için bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali olan sağlık hakkını temel insan hakkı olarak görüyoruz. Siyasi görüşüne bakmaksızın tüm yurttaşlarımızın belediyenin sağlık hizmetlerinden ücretsiz, eşit ve kendi anadillerinde faydalanması temel ilkemiz olacak.

-Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri amacıyla halk sağlığı çalışmalarına ağırlık verecek; toplumun sağlık sorunları ile ilgili araştırmalar yapacak, ilgili sağlık kurumları, odalar, sivil toplum örgütleri ve sendikalarla ortak çalışmalar yürüteceğiz.

-Gezici sağlık ekipleri ile mahalle ve köylerde sağlık taramaları ile içme suyu denetimlerini yaygınlaştıracak, anadilde sağlık ve hijyen eğitimleri vereceğiz.

-Anne-çocuk sağlık merkezi açarak imkanı olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz muayene, ilaç, aşı, çocuk bezi ve çocuk maması temin edeceğiz. Kadın sağlığına ilişkin anadilde eğitimler düzenleyeceğiz.”

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: HDP’nin, projeleri,
Yorumlar
Haber Yazılımı