Haber Detayı
08 Mart 2019 - Cuma 01:24 Bu haber 1766 kez okundu
 
İstatistiklerle kadın
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘istatistiklerle kadın’ verilerini paylaştı. Bingöl’de kadınların ilk evlenme yaşı ortalaması 2014 yılında 24,5 iken, 2018 yılında 25,3 oldu.
GÜNDEM Haberi
İstatistiklerle kadın

Türkiye'de 2018 yılında, erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken kadın nüfus 40 milyon 863 bin  902 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; nüfusun 50,2'sini erkekler, 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 65 ve daha yukarı yaş grubundaki kadınların lehine değişti. Bu yaş grubundaki nüfusun 44,1'ini erkekler, 55,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

KADINLARDA DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 80,8 YIL OLDU

Hayat tabloları, 2015-2017 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,8 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıldır.
EN AZ BİR EĞİTİM DÜZEYİNİ TAMAMLAYAN KADINLARIN ORANI 83,6 OLDU

Türkiye'de 2017 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların  toplam nüfus içindeki oranı 89,5 iken bu oran erkeklerde 95,5, kadınlarda ise 83,6 oldu.
Kız çocuklarının brüt okullaşma oranının, erkek çocuklarının brüt okullaşma oranına olan göreli büyüklüğünü ifade eden cinsiyet eşitliği endeks değeri, 1'e eşit ise kız ve erkek çocukları arasında eşitlik bulunduğu anlamına gelir. Cinsiyet eşitliği endeks değerinin, 1'den küçük olması erkek çocukları lehine eşitsizlik, 1'den büyük olması ise kız çocukları lehine eşitsizlik olduğunu gösterir.
Cinsiyet eşitliği endeksi öğretim türüne göre incelendiğinde; 2017 yılında ilköğretim öğrenci cinsiyet eşitliği endeksi 1,009, ortaöğretim cinsiyet eşitliği endeksi ve yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksi ise 0,933 oldu. Cinsiyet eşitliği endeksi yıllar itibariyle incelendiğinde ise; yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksinin 2008 yılından beri sürekli kız öğrenciler lehine gelişme gösterdiği görüldü.

KADINLARIN İSTİHDAM ORANI ERKEKLERİN YARISINDAN AZ OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı 47,1 olup bu oran erkeklerde 65,6, kadınlarda ise 28,9 oldu.
Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde; kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı 15,9, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı 27,7, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı 34,3, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı 42,6 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı 72,7 oldu.
KADIN İSTİHDAMI EN FAZLA HİZMET SEKTÖRÜNDE OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı incelendiğinde; tarım sektöründe toplam istihdam oranı 19,4, erkek istihdam oranı 15,4, kadın istihdam oranı ise 28,3 oldu. Sanayi sektöründe toplam istihdam oranı 26,5, erkek istihdam oranı 31,4, kadın istihdam oranı ise 15,6 oldu. Hizmet sektöründe ise toplam istihdam oranı 54,1 olup bu oran erkeklerde 53,2, kadınlarda 56,1 oldu.

İSTİHDAMDA OLUP BAKIM SORUMLULUĞU OLANLARIN ORANI 46,9 OLDU

İş ve aile yaşamının uyumu, 2018 araştırması sonuçlarına göre; istihdamda olan 18-64 yaş grubundaki bireylerin 46,9'unun bakım sorumluluğu bulunurken bu oran erkeklerde 48,1, kadınlarda ise 44,2 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, işgücüne dahil olmayanların 38,7'sinin bakım sorumluluğu bulunurken erkeklerde bu oran 14,8, kadınlarda ise 45,9 oldu.
ÇALIŞMA SAATLERİNDE İZİN ALMADA SORUN YAŞAYANLARIN ORANI 9,2 OLDU

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlardan çalışma saatleri içerisinde kişisel veya ailevi konularla ilgilenmek için bir veya iki saat izin almada sorun yaşayanların oranı 9,2 iken bu oran erkeklerde 8,8, kadınlarda 10,3 oldu.
YÜKSEKÖĞRETİMDE GÖREVLİ KADIN PROFESÖR ORANI 31,2 OLDU

Yükseköğretim istatistiklerine göre; kadın profesör oranı 2008/'09 öğretim yılında 27,4 iken 2017/'18 öğretim yılında 31,2 oldu. Doçent kadrosunda görev yapan kadın oranı 38,8, öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan kadın oranı ise 50,2 oldu.
KADIN BÜYÜKELÇİ ORANI 22,1 OLDU

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; 2009 yılında kadın büyükelçi oranı 10,8 iken bu oran 2018 yılında 22,1 oldu.
YÖNETİCİ POZİSYONUNDAKİ KADIN ORANI 17,3 OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında 14,4 iken 2017 yılında 17,3 oldu.
KADINLARDA ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI 24,8 OLDU

Evlenme istatistiklerine göre; resmi olarak ilk evliliğini 2018 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 24,8 iken bu yaş erkeklerde 27,8 oldu. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde 30,8, kadınlarda 27,6 ile Tunceli oldu. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu iller ise erkeklerde 25,9 ile Şanlıurfa ve Afyonkarahisar, kadınlarda 21,9 ile Ağrı oldu.
KABA BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL, BİNDE 2,79 İLE İZMİR OLDU

Boşanma istatistiklerine göre; 2018 yılında kaba boşanma hızı binde 1,75 oldu. İllere göre incelendiğinde; kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi.
İNTERNET KULLANAN KADINLARIN ORANI 64,7 OLDU

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılı Nisan ile 2018 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde 16-74 yaş grubundaki bireylerin İnternet kullanım oranı 71,9 oldu.  Bu oran, erkeklerde 79,2 iken kadınlarda 64,7 oldu.
DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN KAYNAKLI ÖLÜMLER İLK SIRADA YER ALDI

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; 2017 yılında ölüm vakalarının nedenleri arasında ilk sırada 39,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırada 19,6 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise 12 ile solunum sistemi hastalıkları yer aldı.
Cinsiyete göre ölüm vakalarının nedenleri incelendiğinde; sıralamada kadın erkek arasında önemli bir farkın olmadığı görüldü. Buna göre; kadınların ölüm nedenlerinde ilk sırayı 43,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırayı 15,1 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırayı ise 11,2 ile solunum sistemi hastalıkları aldı.
EVLİ ERKEK VE KADINLAR DAHA MUTLU OLDU

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 53,4 oldu. Erkeklerde mutluluk oranı 49,6 iken kadınlarda bu oran 57 oldu. Evli bireylerin 56,3'ünün, evli olmayan bireylerin ise 46,7'sinin mutlu olduğu görüldü. Evli erkeklerin 51,6'sı, evli kadınların 60,7'si mutlu olduklarını beyan ederken evli olmayan erkeklerin 45,5'i, evli olmayan kadınların ise 47,9'u mutlu olduğunu ifade etti.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: İstatistiklerle, kadın,
Yorumlar
Haber Yazılımı