Haber Detayı
12 Ekim 2020 - Pazartesi 11:54
 
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI
RESMİ İLAN Haberi
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

Bingöl İli Adaklı İlçesi Arıca Mahallesinde bulunan 300 m2 yüzölçümlerine sahip 2 Ada, 10,12,16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların Satışı Bingöl Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce; Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik gereği 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35 (c) ve 45. Maddelerinde belirtilen açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

SIRA

İLİ

İLÇESİ/MAH

ADA NO

PARSEL NO

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ M²

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

BİNGÖL

ADAKLI/ARICA

2

10

ARSA

300,00

KONUT ALANI

3.000,00

300,00

27/10/2020

10:00

2

BİNGÖL

ADAKLI/ARICA

2

12

ARSA

300,00

KONUT ALANI

3.000,00

300,00

27/10/2020

10;15

3

BİNGÖL

ADAKLI/ARICA

2

16

ARSA

300,00

KONUT ALANI

3.000,00

300,00

27/10/2020

10;30

4

BİNGÖL

ADAKLI/ARICA

2

17

ARSA

300,00

KONUT ALANI

3.000,00

300,00

27/10/2020

10;45

 

1-  Bingöl İli Adaklı İlçesi Arıca Mahallesinde bulunan 300 m2 yüzölçümlerine sahip 2 Ada, 10,12,16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların Satışı Bingöl Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce; Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik gereği 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35 (c) ve 45. Maddelerinde belirtilen açık teklif usulü ile ihale edilecektir

2-) İhale, Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (Bingöl Merkez Kültür Mah. Tekel Cad. Sena sok.No.8) toplanacak komisyon eliyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                    

3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;                                                                                                                                                                                                   

 -  Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyid yazısı,                                                                                                                                                                                                      

  -  Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,                                                                                                                                                                                                         

 -   Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,                                                                                                                                                                                                         

 -  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya  benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi,                                                                                                                                                                                                     

4-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde  Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilir.                                                                                                                                                                                                     

5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.                                                                                                                                                                                                    

6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında  her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır.  4706 Sayılı Kanunnun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde peşin olarak tahsil edilecektir.                                                                                                                                                                 

7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                                                                                                                      

9)  Taşınmazların fiili durumları ve işgallerine ilişkin ayrıntılı bilgi satış şartnamesinde mevcuttur.                                                                                                                                          

10) İhaleye İlişkin ilan bingol.afad.gov.tr sitesinde  yayımlanmaktadır.                                                                                                                                                               

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: TAŞINMAZ, SATIŞ, İHALESİ, İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı