Haber Detayı
31 Aralık 2017 - Pazar 21:07
 
Turizm projeleri desteklenecek
Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ‘Turizm ve Endüstriyel Gelişme’ projelerine destek verecek.
GÜNDEM Haberi
Turizm projeleri desteklenecek

FKA Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, “Ajansımız, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla 29.12.2017 tarihi itibariyle  “Turizm ve Endüstriyel Gelişme” Mali Destek Programını başlatmıştır. Program kapsamında bölgeye aktarılması planlanan kaynak miktarı 19 milyon TL olup, desteklenecek projelerle yaklaşık 25 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu programlara başvuru kabulü 12.01.2017-23.03.2017 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir” denildi.

Programın amacının Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde, turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini sağlamak olduğu ifade edilen açıklamada,

‘Bölge Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerinin Geliştirilmesi’ ve Endüstriyel Üretimde Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi’ projelerine öncelik verileceği kaydedildi.

Programa, belediyeler, il özel idareleri, köye hizmet götürme birlikleri ve il müdürlükleri, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeler, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, iş geliştirme merkezleri, üniversiteler, altyapı birlikleri ve mahalli idareler birliklerinin başvuruda bulunabileceği belirtilen açıklamada, “Program kapsamında desteklenecek projelere sağlanacak toplam hibe miktarı 19 milyon TL’dir. Ajansın kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara proje başına sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az 25’i, en fazla 75’i olabilir. Teknoparklar ve İş Geliştirme Merkezi yönetici şirketleri için ise proje başına sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az 25’i, en fazla 50’si olabilir. Destek almaya hak kazanan her bir proje için verilecek toplam destek miktarı asgari 150 bin TL, azami 2 milyon 500 bin  TL olabilecektir” denildi.

BÖLGE TURİZM ROTALARI VE ÖNEMLİ TURİZM DEĞERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Turizm alanında öncelik verilecek projeler şöyle sıralandı: 

-Bölge turizm değerlerinin yenilikçi yöntemlerle tanıtımı
-Önemli turizm değerleri ve rotalarına yönelik altyapı/üstyapı iyileştirme çalışmaları
-Dezavantajlı grupların turistik alanlara ziyaretlerini kolaylaştırıcı altyapının geliştirilmesi
-Turizm sektöründe yer alan paydaşlar arasında etkileşimi güçlendirmeye yönelik faaliyetler
-Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması
-Alternatif turizm sektörlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve planlama ve uygulama faaliyetleri
-Turistik alanların ve tarihi yapıların (bütün izinleri alınmış olmak şartıyla) restorasyonu, güvenlik sistem ve donatılarının kurulması, ışıklandırılması ve peyzaj çalışmalarının yapılması
-Bölgenin turistik değerlerini ve turizm rotalarını tanıtmaya yönelik bilişim sistemlerinin kurulması ve/veya geliştirilmesi.

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Endüstriyel üretim alanında öncelik verilecek projeler ise şöyle sıralandı: 

-Mühendislik, bilişim ve sağlık alanlarında ortak kullanıma açık kalite kontrol, analiz ve test laboratuvarları kurulması ya da mevcut olanların kapasitesinin geliştirilmesi
-Hizmet kalitesinin artırılması ve uluslararası standartların yakalanmasına ve işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesine katkı sağlayacak donatıların oluşturulması
-Sanayi işletmelerinin birbirleri ve üniversiteler/araştırmacılar ile etkileşimini güçlendirmeye yönelik mekanizmalar geliştirilmesi ve uygulamaya konulması
-Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağı oluşturmaya/geliştirmeye yönelik altyapıların ve mekanizmaların kurulması
-Sanayi işletmelerinin ulusal ve uluslararası iş ağları oluşturmalarına veya mevcutlara dahil edilmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesi
-İşletmelerin dış ticaret, ar-ge, verimlilik gibi alanlarda gelişmelerini sağlayacak yapıların oluşturulması
-Girişimcilik ve teknogirişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik ortam ve uygulamaların geliştirilmesi (Tasarım ve icat atölyesi, Fablab vb.)

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Turizm, projeleri, desteklenecek,
Yorumlar
Haber Yazılımı