Haber Detayı
05 Ocak 2021 - Salı 18:18
 
SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI
Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programını başlattı.
- Haberi
SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI

Program ile ilgili FKA Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Programın amacının; programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak olduğu belirtildi.

PROGRAMIN ÖNCELİK ALANLARI
Program kapsamında, desteklenecek öncelikli alanlar şöyle sıralandı:
İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik projeler,

-Genç istihdamının artırılmasına yönelik projeler,

-İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK

-Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler,

-İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine yönelik projeler,

-Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

SOSYAL İÇERME

-Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler,

-Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler,

-Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

SOSYAL SORUMLULUK

-Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler,

-Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilmesine yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler. 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Açıklamada, “Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri uygun başvuru sahipleridir. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilirler” denildi.

DESTEK TUTARI VE EŞ FİNANSMAN ORANI
Yapılacak projelerin asgari bütçesinin 1 milyon TL olması gerektiği belirtilen açıklamada, “Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari yüzde ondur. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.
Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Ön başvuru aşaması kapsamında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Proje Fikri Öneri Formu’nun doldurularak en geç 01 Şubat 2021 tarihine kadar sogep@fka.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan ajansımızın koordinasyonunda yapılacaktır” denildi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: SOSYAL, GELİŞMEYİ, DESTEKLEME, PROGRAMI,
Yorumlar
Haber Yazılımı